Judeţul : BOTOȘANI

Membru
1 COMUNA PRĂJENI

Judeţul : IAŞI

Membru Membru Membru
1 JUDEŢUL IAŞI 2 MUNICIPIUL IAŞI 3 MUNICIPIUL PAŞCANI
4 ORAŞUL PODU ILOAIEI 5 ORAŞUL HÂRLĂU 6 ORAŞUL TÂRGU FRUMOS
7 COMUNA AL. I. CUZA 8 COMUNA ANDRIEŞENI 9 COMUNA ARONEANU
10 COMUNA BALŞ 11 COMUNA BĂLŢAŢI 12 COMUNA BELCEŞTI
13 COMUNA BÂRNOVA 14 COMUNA BIVOLARI 15 COMUNA BRĂEŞTI
17 COMUNA BUTEA 18 COMUNA CEPLENIŢA 19 COMUNA CIORTEŞTI
20 COMUNA CIUREA 21 COMUNA CIOHORĂNI 22 COMUNA COARNELE CAPREI
23 COMUNA COMARNA 24 COMUNA COSTEŞTI 25 COMUNA COSTULENI
26 COMUNA COTNARI 27 COMUNA COZMEŞTI 28 COMUNA CRISTEŞTI
29 COMUNA CUCUTENI 30 COMUNA DAGÂŢA 31 COMUNA DELENI
32 COMUNA DOBROVĂŢ 33 COMUNA DOLHEŞTI 35 COMUNA DRĂGUŞENI
36 COMUNA DUMEŞTI 37 COMUNA ERBICENI 38 COMUNA FÂNTÂNELE
39 COMUNA FOCURI 40 COMUNA GOLĂEŞTI 41 COMUNA GORBAN
42 COMUNA GRAJDURI 43 COMUNA GROPNIŢA 44 COMUNA GROZEŞTI
45 COMUNA HĂLĂUCEŞTI 46 COMUNA HĂRMĂNEŞTI 47 COMUNA HELEŞTENI
48 COMUNA HOLBOCA 49 COMUNA HORLEŞTI 50 COMUNA ION NECULCE
51 COMUNA IPATELE 52 COMUNA LESPEZI 53 COMUNA LEŢCANI
54 COMUNA LUNGANI 55 COMUNA MĂDÂRJAC 56 COMUNA MIRCEŞTI
57 COMUNA MIRONEASA 58 COMUNA MIROSLAVA 59 COMUNA MIROSLOVEŞTI
60 COMUNA MOGOŞEŞTI-IAŞI 61 COMUNA MOGOŞEŞTI-SIRET 62 COMUNA MOŞNA
63 COMUNA MOŢCA 64 COMUNA MOVILENI 65 COMUNA OŢELENI
66 COMUNA PLUGARI 67 COMUNA POPEŞTI 68 COMUNA POPRICANI
69 COMUNA PRISĂCANI 70 COMUNA PROBOTA 71 COMUNA RĂCHITENI
72 COMUNA RĂDUCĂNENI 73 COMUNA REDIU 74 COMUNA ROMÂNEŞTI
75 COMUNA ROŞCANI 76 COMUNA RUGINOASA 77 COMUNA SCÂNTEIA
78 COMUNA ŞCHEIA 79 COMUNA SCHITU DUCA 80 COMUNA SCOBINŢI
81 COMUNA SINEŞTI 82 COMUNA ŞIPOTE 83 COMUNA SIREŢEL
84 COMUNA STOLNICENI PRĂJESCU 85 COMUNA STRUNGA 86 COMUNA TANSA
87 COMUNA TĂTĂRUŞI 89 COMUNA TODIREŞTI 90 COMUNA TOMEŞTI
91 COMUNA TRIFEŞTI 92 COMUNA ŢIBANA 93 COMUNA ŢIBĂNEŞTI
94 COMUNA ŢIGĂNAŞI 95 COMUNA ŢUŢORA 96 COMUNA UNGHENI
97 COMUNA VALEA LUPULUI 98 COMUNA VALEA SEACĂ 99 COMUNA VÂNĂTORI
100 COMUNA VICTORIA 101 COMUNA VLĂDENI 102 COMUNA VOINEŞTI

Judeţul : NEAMȚ

Membru Membru Membru
1 COMUNA TIMIȘEȘTI 2 COMUNA BOTEȘTI 3 COMUNA BOZIENI
4 COMUNA CORDUN 5 COMUNA DOLJEȘTI 6 COMUNA GHERĂEȘTI
7 COMUNA ION CREANGĂ 8 COMUNA POIENARI 9 COMUNA SAGNA

Judeţul : VASLUI

Membru
1 COMUNA BUNEŞTI-AVEREŞTI