5. O.U.G. NR. 109/2011 din data: 26.06.2017
– PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

1. RAPORT_2016
2. RAPORT_2017
3. RAPORT_2018


3. CRITERIILE CE VOR STA LA BAZA IERARHIZĂRII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII din data:

1. CRITERIILE PROPUSE


2. POTOCOLUL DE COLABORARE A.M. P.O.I.M. – A.M. P.N.D.R. din data:

1. AM_POIMAM_PNDR_2015


1. LISTE INVESTIȚII PRIORITARE P.O.I.M. din data:

1. IAȘI
2. PAȘCANI
3. HÂRLĂU
4. TG. FRUMOS
5. PODU ILOAIEI
6. A.I.CUZA
7. COMARNA
8. COROPCENI
9. COSTEȘTI
10. COSTULENI,HILITA
11. COZMEȘTI
12. CRISTEȘTI
13. DOBROVĂȚ
14. GÂRBEȘTI
15. HECI
16. HELEȘTENI
17. MOGOȘEȘTI
18. OȚELENI
19. POPEȘTI
20. POPRICANI
21. RUGINOASA
22. SCÂNTEIA
23. SINEȘTI
24. TĂTĂRUȘI
25. VALEA SEACĂ
26. VOINEȘTI
27. VULTURI


0. PROCESE VERBALE ȘEDINȚE ARSACIS din data: 01.08.2018

0. Proces verbal