7. REGULAMENTUL APAVITAL PRIVIND SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE din data: 2017

1. REGULAMENT S.C. APAVITAL S.A. 2017
2. STUDIU PRIVIND CANTITĂȚILE DE APE UZATE PRELUATE DE SISTEMUL DE CANALIZARE OPERAT DE CĂTRE S.C. APAVITAL S.A. IAȘI PENTRU UTILIZATORII CASNICI DIN MEDIUL URBAN ȘI RURAL – FORMA INIȚIALĂ
3. STUDIU PRIVIND CANTITĂȚILE DE APE UZATE PRELUATE DE SISTEMUL DE CANALIZARE OPERAT DE CĂTRE S.C. APAVITAL S.A. IAȘI PENTRU UTILIZATORII CASNICI DIN MEDIUL URBAN ȘI RURAL – FORMA FINALĂ
4. DEZBATERE PUBLICĂ CU PRIVIRE LA PROPUNERILE DE MODIFICARE ALE REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE APAVITAL


6. ACTE ADIȚIONALE LA ACTUL CONSTITUTIV ȘI LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S. din data:

1. ACTE ADIȚIONALE(NR.1,2,3,4) LA ACTUL CONSTITUTIV ȘI LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
2. ACT ADIȚIONAL NR.5 LA ACTUL CONSTITUTIV ȘI LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
3. ACT ADIȚIONAL NR.6 LA ACTUL CONSTITUTIV ȘI LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
4. ACT ADIȚIONAL NR.7 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S
5. ACT ADIȚIONAL NR.8 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
6. ACT ADIȚIONAL NR.9 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
7. ACT ADIȚIONAL NR.11 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
8. ACT ADIȚIONAL NR.10 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
9. ACT ADIȚIONAL NR.12 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
10. ACT ADIȚIONAL NR.13 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
11. ACT ADIȚIONAL NR.14 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
12. ACT ADIȚIONAL NR.15 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
13. ACT ADIȚIONAL NR.16 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
14. ACT ADIȚIONAL NR.17 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
15. ACT ADIȚIONAL NR.18 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
16. ACT ADIȚIONAL NR.19 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
17. ACT ADIȚIONAL NR.20 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
18. ACT ADIȚIONAL NR. 21 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
19. ACT ADIȚIONAL NR. 22 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
20. ACT ADIȚIONAL NR. 23 LA LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
21. ACT ADIȚIONAL NR. 24 LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.
22. ACT ADIȚIONAL NR. 25 ȘI 26 LA ACT CONSTITUTIV ȘI STATUTUL A.R.S.A.C.I.S.


5. ACT CONSTITUTIV ȘI STATUTUL A.R.S.A.C.I.S. din data:

1. ACT CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
2. STATUTUL A.R.S.A.C.I.S


4. CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE din data:

1. CONTRACT DE DELEGARE – DISPOZIȚII GENERALE
2. DISPOZIȚII SPECIALE PARTEA DE APĂ
3. DISPOZIȚII SPECIALE PARTEA DE CANALIZARE
4. DISPOZIȚII SPECIALE PARTEA COMUNĂ
5. ACT ADIȚIONAL NR.1
6. ACT ADIȚIONAL NR.2
7. ACT ADIȚIONAL NR.3
8. ACT ADIȚIONAL NR.4
9. ACT ADIȚIONAL NR.5
10. ACT ADIȚIONAL NR.6
11. ACT ADIȚIONAL NR.7
12. ACT ADIȚIONAL NR.8
13. ACT ADIŢIONAL NR.9
14. ACT ADIŢIONAL NR.10
15. ACT ADIŢIONAL NR.11
16. ACT ADIŢIONAL NR.12
17. ACT ADIŢIONAL NR.13
18. ACT ADIŢIONAL NR.14
19. ACT ADIŢIONAL NR.15
20. ACT ADIŢIONAL NR.16
21. ACT ADIŢIONAL NR.17
22. ACT ADIŢIONAL NR.18
23. ACT ADIŢIONAL NR.19
24. ACT ADIŢIONAL NR.20
25. ACT ADIŢIONAL NR.21
26. ACT ADIŢIONAL NR.22
27. ACT ADIȚIONAL NR.23
28. ACT ADIȚIONAL NR.24
29. ACT ADIȚIONAL NR.25- ANULAT
30. ACT ADIȚIONAL NR.26
31. ACT ADIȚIONAL NR.27
32. ACT ADIȚIONAL NR.28
33. ACT ADITIONAL NR 30


4. PROCEDURA DE LUCRU OPERAȚIONALĂ, MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU S.C. APAVITAL S.A. din data: 14.07.2009

1. PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ


3. PROCEDURA DE LUCRU OPERAȚIONALĂ, DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE din data:

1. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ


1. PROIECT-CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE din data: 2016

1. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTARE APĂ BRUTA
2. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTARE A APELOR UZATE
3. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE DISTRIBUȚIE A APEI BRUTE ȘI APEI POTABILE
4. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE
5. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNMAGAZINARE A APEI POTABILE
6. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT APĂ BRUTĂ ȘI APĂ POTABILĂ
7. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE TRATARE APĂ BRUTĂ