7. REGULAMENT APAVITAL AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE din data: 2017

1. REGULAMENT
2. Studiu privind cantitatile de ape uzate preluate de sistemul de canalizare operat de SC APAVITAL SA Iasi pentru utilizatorii casnici, atat din mediul urban cat si din mediul rural – forma initiala
3. Studiu privind cantitatile de ape uzate preluate de sistemul de canalizare operat de SC APAVITAL SA Iasi pentru utilizatorii casnici, atat din mediul urban cat si din mediul rural – forma finala
4. DEZBATERE PUBLICA cu privire la propunerile de modificare a Regulamentului Apavital al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare


6. ACTE ADIȚIONALE LA ACTUL CONSTITUTIV ȘI LA STATUTUL A.R.S.A.C.I.S. din data:

1. ACTE ADIȚIONALE(NR.1,2,3,4) LA ACTUL CONSTITUTIV ȘI LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
2. ACT ADIȚIONAL NR.5 LA ACTUL CONSTITUTIV ȘI LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
3. ACT ADIȚIONAL NR.6 LA ACTUL CONSTITUTIV ȘI LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
4. ACT ADIȚIONAL NR.7 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S
5. ACT ADIȚIONAL NR.8 LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
6. ACT ADIȚIONAL NR.9 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
7. ACT ADIȚIONAL NR.11 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
8. ACT ADIȚIONAL NR.10 LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
9. ACT ADIȚIONAL NR.12 LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
10. ACT ADIȚIONAL NR.13 LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
11. ACT ADIȚIONAL NR.14 LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
12. ACT ADIȚIONAL NR.15 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
13. ACT ADIȚIONAL NR.16 LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
14. ACT ADIȚIONAL NR.17 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
15. ACT ADIȚIONAL NR.18 LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
16. ACT ADIȚIONAL NR.19 LA ACTUL CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
17. ACT ADIȚIONAL NR.20 LA STATUL A.R.S.A.C.I.S.
18. ACT ADITIONAL NR.21 LA ACTUL CONSTITUTIV ARSACIS
19. ACT ADITIONAL NR.22 LA STATUTUL ARSACIS
20. ACT ADITIONAL NR 23 LA LA ACTUL CONSTITUTIV ARSACIS
21. ACT ADITIONAL NR 24 LA STATUTUL ARSACIS
22. ACT ADITIONAL 25 SI 26 LA ACT CONSTITUTIV SI STATUT


5. ACT CONSTITUTIV SI STATUTUL A.R.S.A.C.I.S. din data:

1. ACT CONSTITUTIV A.R.S.A.C.I.S.
2. STATUTUL A.R.S.A.C.I.S


4. CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE din data:

1. CONTRACT DE DELEGARE – DISPOZITII GENERALE
2. DISPOZITII SPECIALE PARTEA DE APA
3. DISPOZITII SPECIALE PARTEA DE CANALIZARE
4. DISPOZITII SPECIALE PARTEA COMUNA
5. ACT ADITIONAL NR.1
6. ACT ADITIONAL NR.2
7. ACT ADITIONAL NR.3
8. ACT ADITIONAL NR.4
9. ACT ADITIONAL NR.5
10. ACT ADITIONAL NR.6
11. ACT ADITIONAL NR.7
12. ACT ADITIONAL NR.8
13. ACT ADIŢIONAL NR.9
14. ACT ADIŢIONAL NR.10
15. ACT ADIŢIONAL NR.11
16. ACT ADIŢIONAL NR.12
17. ACT ADIŢIONAL NR.13
18. ACT ADIŢIONAL NR.14
19. ACT ADIŢIONAL NR.15
20. ACT ADIŢIONAL NR.16
21. ACT ADIŢIONAL NR.17
22. ACT ADIŢIONAL NR.18
23. ACT ADIŢIONAL NR.19
24. ACT ADIŢIONAL NR.20
25. ACT ADIŢIONAL NR.21
26. ACT ADIŢIONAL NR.22
27. ACT ADITIONAL NR.23
28. ACT ADITIONAL NR.24
29. ACT ADITIONAL NR.25- ANULAT
30. ACT ADITIONAL NR.26
31. ACT ADITIONAL NR.27
32. ACT ADITIONAL NR.28


4. PROCEDURA DE LUCRU OPERATIONALA,MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 cu SC APAVITAL SA din data: 14.07.2009

1. PROCEDURA OPERATIONALA


3. PROCEDURADE LUCRU OPERATIONALA,DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE din data:

1. PROCEDURA OPERATIONALA


1. PROIECT-CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE din data: 2016

1. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTARE APĂ BRUTA
2. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTARE A APELOR UZATE
3. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE DISTRIBUȚIE A APEI BRUTE ȘI APEI POTABILE
4. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE
5. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNMAGAZINARE A APEI POTABILE
6. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT APĂ BRUTĂ ȘI APĂ POTABILĂ
7. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE TRATARE APĂ BRUTĂ