7. CONSULTARE PUBLICA din data: 07.04.2023

7. STRATEGIA DE DEZVOLTARE a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul ariei delegarii, pentr perioada 2023-2028


6. PROCEDURA DE LUCRU OPERAȚIONALĂ, MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE din data: 14.07.2009

1. PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ


5. PROCEDURA DE LUCRU OPERAȚIONALĂ, DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE din data:

1. PROCEDURA OPERATIONALĂ
1. Formular 1 – Cerere aderare
2. Formular 2 – HCL aderare Asociație
3. Formular 5 – HCL delegare
4. Formular 7 – Cerere preluare
5. Formular 8 – PVPP
6. Formular 9 – Lista bunurilor de retur
7. Formular 10 – Lista documentației tehnice
8. Formular 11 – HCL punere la dispoziție investiție


4. O.U.G. NR. 109/2011 din data:
– PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

1. RAPORT_2016
2. RAPORT_2017
3. RAPORT_2018
4. RAPORT_2019
5. RAPORT_2020
6. RAPORT_2021
7. RAPORT_2022


3. CRITERIILE DE IERARHIZARE A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII din data:

1. CRITERIILE PROPUSE


2. POTOCOLUL DE COLABORARE A.M. P.O.I.M. – A.M. P.N.D.R. din data:

1. AM_POIMAM_PNDR_2015


1. LISTE INVESTIȚII PRIORITARE P.O.I.M. din data:

1. IAȘI
2. PAȘCANI
3. HÂRLĂU
4. TG. FRUMOS
5. PODU ILOAIEI
6. A.I.CUZA
7. COMARNA
8. COROPCENI
9. COSTEȘTI
10. COSTULENI,HILITA
11. COZMEȘTI
12. CRISTEȘTI
13. DOBROVĂȚ
14. GÂRBEȘTI
15. HECI
16. HELEȘTENI
17. MOGOȘEȘTI
18. OȚELENI
19. POPEȘTI
20. POPRICANI
21. RUGINOASA
22. SCÂNTEIA
23. SINEȘTI
24. TĂTĂRUȘI
25. VALEA SEACĂ
26. VOINEȘTI
27. VULTURI