Anunt achizitie servicii expert independent pentru selectia candidatilor la functia de administrator in Consiliul de Administratie a societatii APAVITAL SA

Termenii de referinta

Consultare privind PROIECTUL PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INITIALA

CONSULTARE privind PROIECTUL PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INITIALA(cf.HG 639/2023) si a Scrisorii de așteptari a autoritatii publice tutelare Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS pentru Societatea APAVITAL SA

CONSULTARE privind PROIECTUL PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INITIALA(cf.HG 639/2023)

CONSULTARE privind SCRISOAREA DE ASTEPTARI a autoritatii publice tutelare Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS pentru Societatea APAVITAL SA

CONSULTARE privind PROIECTUL PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INTEGRALA

Procesul-verbal nr.1108/07.08.2023 privind rezultatele consultarii Proiectului Planului de selectia – componenta initiala și a Scrisorii de asteptari a autoritatii publice tutelare Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS pentru Societatea APAVITAL SA

PLANUL DE SELECTIE – COMPONENTA INITIALA

SCRISOAREA DE ASTEPTARI a autoritatii publice tutelare Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS pentru Societatea APAVITAL SA

Decizia de aprobare a SCRISORII DE ASTEPTARI a autoritatii publice tutelare Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS pentru Societatea APAVITAL SA

Hotararea nr.18/16.08.2023 privind aprobarea Planului de selecție-componenta inițiala și Scrisoarea de asteptari parte din acesta

Procesul-verbal nr.1171/18.08.2023 privind rezultatele consultarii Proiectului Planului de selectie – componenta integrala

PLANUL DE SELECTIE – COMPONENTA INTEGRALA

Contractul de mandat-proiect

ANUNT PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INTEGRALA si a Profilului consiliului, parte din componenta din integrala

CONSULTARE privind Proiectul Profilului Consiliului de Administratie al Societatii APAVITAL SA

Procesul-verbal nr.1244/13.09.2023 privind rezultatele consultarii Proiectului Profilului Consiliului de Administratie al Societatii APAVITAL SA

Profilul Consiliului de Administratie al Societatii APAVITAL SA

Calendarul procedurii de selectia a Consiliului de Administratie al Societatii APAVITAL SA

PLANUL DE SELECȚIE: COMPONENTA INITIALA SI COMPONENTA INTEGRALA

ANUNT privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al Societatii APAVITAL SA

Formulare de declaratii pentru dosarul de candidatura