5. ACT CONSTITUTIV ARSACIS / STATUT ARSACIS din data:

1. ACT CONSTITUTIV revizuit 2021
2. STATUT ARSACIS


4. ACTE ADITIONALE LA CONTRACTUL DE DELEGARE CONSOLIDAT 2021 din data:

1. ACT ADITIONAL NR.1
2. ACT ADITIONAL NR.2
3. ACT ADITIONAL NR.3
4. ACT ADITIONAL NR.4
5. ACT ADITIONAL NR.5


3. CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE NR. 48/2009 – CONSOLIDAT 2021 din data:

1. CAP. I. DISPOZITII GENERALE
2. CAP. II. DISPOZIȚII SPECIALE – PARTEA COMUNĂ
3. CAP. III. DISPOZIȚII SPECIALE – PARTEA DE APĂ
4. CAP. IV. DISPOZIȚII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE


2. REGULAMENTUL APAVITAL PRIVIND SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE din data: 2017

0. HOTARAREA AGA NR.5/2017
1. REGULAMENT S.C. APAVITAL S.A. 2017
2. Hotararea nr.21 privind modificarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
3. STUDIU PRIVIND CANTITĂȚILE DE APE UZATE PRELUATE DE SISTEMUL DE CANALIZARE OPERAT DE CĂTRE S.C. APAVITAL S.A. IAȘI PENTRU UTILIZATORII CASNICI DIN MEDIUL URBAN ȘI RURAL


1. CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE din data:

0. HOTARAREA AGA NR.4/2017
1. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTARE APĂ BRUTA
2. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTARE A APELOR UZATE
3. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE DISTRIBUȚIE A APEI BRUTE ȘI APEI POTABILE
4. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE
5. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNMAGAZINARE A APEI POTABILE
6. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT APĂ BRUTĂ ȘI APĂ POTABILĂ
7. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE TRATARE APĂ BRUTĂ