4. ACT CONSTITUTIV ARSACIS / STATUT ARSACIS din data:

0. STATUT ARSACIS
1. ACT CONSTIUTITV
2. ACT ADITIONAL NR.1 – 4 LA AC SI S
3. ACT ADITIONAL NR.5 LA AC SI S
4. ACT ADITIONAL NR.6 LA AC SI S
5. ACT ADITIONAL NR. 7 LA AC
6. ACT ADITIONAL NR. 8 LA S
7. ACT ADITIONAL NR. 9 LA AC
8. ACT ADITIONAL NR. 10 LA S
9. ACT ADITIONAL NR. 11 LA AC
10. ACT ADITIONAL NR. 12 LA S
11. ACT ADITIONAL NR. 13 LA S
12. ACT ADITIONAL NR. 14 LA AC
13. ACT ADITIONAL NR. 15 LA AC
14. ACT ADITIONAL NR. 16 LA S
15. ACT ADITIONAL NR. 17 LA AC
16. ACT ADITIONAL NR. 18 LA S
17. ACT ADITIONAL NR. 19 LA AC
18. ACT ADITIONAL NR. 20 LA S
19. ACT ADITIONAL NR. 21 LA AC
20. ACT ADITIONAL NR. 22 LA S
21. ACT ADITIONAL NR. 23 LA AC
22. ACT ADITIONAL NR. 24 LA S
23. ACT ADITIONAL NR. 25 -26 LA AC SI S


3. CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE din data:

1. CONTRACT DE DELEGARE – DISPOZIȚII GENERALE
2. DISPOZIȚII SPECIALE PARTEA DE APĂ
3. DISPOZIȚII SPECIALE PARTEA DE CANALIZARE
4. DISPOZIȚII SPECIALE PARTEA COMUNĂ
5. ACT ADIȚIONAL NR.1
6. ACT ADIȚIONAL NR.2
7. ACT ADIȚIONAL NR.3
8. ACT ADIȚIONAL NR.4
9. ACT ADIȚIONAL NR.5
10. ACT ADIȚIONAL NR.6
11. ACT ADIȚIONAL NR.7
12. ACT ADIȚIONAL NR.8
13. ACT ADIŢIONAL NR.9
14. ACT ADIŢIONAL NR.10
15. ACT ADIŢIONAL NR.11
16. ACT ADIŢIONAL NR.12
17. ACT ADIŢIONAL NR.13
18. ACT ADIŢIONAL NR.14
19. ACT ADIŢIONAL NR.15
20. ACT ADIŢIONAL NR.16
21. ACT ADIŢIONAL NR.17
22. ACT ADIŢIONAL NR.18
23. ACT ADIŢIONAL NR.19
24. ACT ADIŢIONAL NR.20
25. ACT ADIŢIONAL NR.21
26. ACT ADIŢIONAL NR.22
27. ACT ADIȚIONAL NR.23
28. ACT ADIȚIONAL NR.24
29. ACT ADIȚIONAL NR.25- ANULAT
30. ACT ADIȚIONAL NR.26
31. ACT ADIȚIONAL NR.27
32. ACT ADIȚIONAL NR.28
33. ACT ADITIONAL NR.29
34. ACT ADITIONAL NR 30
35. ACT ADITIONAL NR.31
36. ACT ADITIONAL NR.32
37. ACT ADITIONAL NR.33
38. ACT ADITIONAL NR.34
39. ACT ADITIONAL NR.35
40. ACT ADITIONAL NR.36
41. ACT ADITIONAL NR.37
42. ACT ADITIONAL NR.38
43. ACT ADITIONAL NR.39
44. ACT ADITIONAL NR.40
45. ACT ADITIONAL NR.41


2. REGULAMENTUL APAVITAL PRIVIND SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE din data: 2017

1. REGULAMENT S.C. APAVITAL S.A. 2017
2. Hotararea nr.21 privind modificarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
3. STUDIU PRIVIND CANTITĂȚILE DE APE UZATE PRELUATE DE SISTEMUL DE CANALIZARE OPERAT DE CĂTRE S.C. APAVITAL S.A. IAȘI PENTRU UTILIZATORII CASNICI DIN MEDIUL URBAN ȘI RURAL


1. CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE din data:

1. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTARE APĂ BRUTA
2. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTARE A APELOR UZATE
3. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE DISTRIBUȚIE A APEI BRUTE ȘI APEI POTABILE
4. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE EPURARE A APELOR UZATE
5. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNMAGAZINARE A APEI POTABILE
6. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT APĂ BRUTĂ ȘI APĂ POTABILĂ
7. CAIET DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE TRATARE APĂ BRUTĂ